Μέλι πεύκου από τα βουνά της Πελοποννήσου

Ελληνικό αγνό μέλι πεύκου από τα βουνά της Πελοποννήσου, 460 γραμ. 

5,40 €