Μέλι καστανιάς από τα βουνά της Πελοποννήσου

Ελληνικό αγνό μέλι καστανιάς από τα βουνά της Πελοποννήσου, 460 γραμ. 

6,90 €