Οίνος λευκός ξηρός από Μεσόγεια

Εξαιρετικός λευκός, ξηρός οίνος μικρού οινοπαραγωγού από τα Μεσόγεια

Ποικιλία Σαββατιανό

χύμα 1,5 λίτρο

2,90 €