Δωρεάν παράδοση Αθήνα 20€-Υπ.Ελλάδας 50€

Οίνος ερυθρός ξηρός από Μεσόγεια

Εξαιρετικός ερυθρός, ξηρός οίνος μικρού οινοπαραγωγού από τα Μεσόγεια

Ποικιλία Μανδηλαριά (κοκκινέλι)

Ελληνικό προϊόν

χύμα 1,5 λίτρο

3,20 €