Καυτερές πιπερίτσες

Ολόκληρες καυτερές πιπερίτσες

50 γραμ.

1,90 €