Καπνιστό αλάτι

Καπνιστό αλάτι

καθαρό βάρος 40 γραμ.

3,70 €