Καλαμποκογκοφρέτες

bio

Καλαμποκογκοφρέτες ελαφρά αλατισμένες. Προϊόν ελληνικής βιολογικής γεωργίας.

115 γραμ.

Corn cakes lightly salted. Product of greek organic farming

115 gr


1,40 €