Δωρεάν παράδοση Αθήνα 20€-Υπ.Ελλάδας 50€

Ερυθρός ξηρός οίνος Νεμέας

Ερυθρός ξηρός οίνος από Νεμέα. Εξαιρετικές ποικιλίες Αγιωργήτικο / Merlot.

Ελληνικό προϊόν

1,5 λίτρο σε PET

3,50 €