Ελιές Καλαμών σε άλμη

Ελιές Καλαμών σε άλμη. Μέγεθος Colossal 

200 γραμ.

Kalamata variety olives, size Colossal

GREEK PRODUCT

200 gr

2,15 €