Μέλι βελανιδιάς από τα βουνά της Πελοποννήσου

Ελληνικό αγνό μέλι βελανιδιάς από τα βουνά της Πελοποννήσου, 460 γραμ. 

6,10 €