Μέλι ερείκης από τα βουνά της Πελοποννήσου

Ελληνικό αγνό μέλι ερείκης από τα βουνά της Πελοποννήσου, 460 γραμ. 

6,70 €