Μέλι ανθέων από τα βουνά της Πελοποννήσου

Ελληνικό αγνό μέλι ανθέων από τα βουνά της Πελοποννήσου, 460 γραμ. 

5,40 €