Κριτσίνια με γραβιέρα Κρήτης χειροποίητα

Χειροποίητα κριτσίνια με γραβιέρα Κρήτης 

Breadsticks with Cretan graviera cheese

160 γραμ./gr

3,90 €