Αλεύρι Λήμνου για όλες τις χρήσεις

Εξαντλήθηκε

Αλεύρι Λήμνου για όλες τις χρήσεις. Παραδοσιακά αλεσμένο στους Μύλους Λήμνου από το 1910. Αλεύρι κατηγορίας 70% από μαλακό σιτάρι.

All-purpose flour from Limnos island. Traditionaly produced in Limnos' mills from 1910. Flour 70% from soft wheat.

Συσκευασία 1 κιλό / 1 kilo


1,60 €