Αλάτι ψιλό Μεσολογγίου

Φυσικό ανεπεξέργαστο ψιλό αλάτι Μεσολογγίου Φλώρος

800 γραμ.

1,80 €